Vagtcentral

Opret en bruger på Satlog.dk

 

Salg og leverings bestemmelser - Satlog

Såfremt at andet ikke er aftalt er nedenstående gældende:

1. Køb hos Satlog ApS

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Satlog  ApS, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Satlog ApS.

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

2. Priser og kontrakter

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. Alle kontrakter indgåes på dansk

3. Salg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

4. Afbestillinger

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske på samme måde som bestillingen er foretaget.

Alternativt kan det ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling " til info@satlog.dk Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst.

Afbestilling kan ikke ske når vi har påbegyndt bearbejdning af ordren.

5. Betaling

De mulige betalingsmåder er:

  •     Dankort
  •     Bankoverførsel (Sydbank 60600000984052)
  •     Faktura (Erhvervskunder)

Ved manglende betaling kan Satlog ApS vælge at suspendere eller lukke kontoen. Det medfører at sporingenheder der benyttes til forsikringsgodkendelse af køretøj, ikke er dækket i tilfælde af tyveri. Der samles ikke data op fra enheder frem til at betalingen registreres.

6. Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Satlog ApS til private, og 1 års garanti til både private og erhverv.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit, ved at sende varen til Satlog APS Ladbyvej 62, 4700 Næstved. Omkostningen til fragt og afmontering/montering af sporingsenheden er ikke dækket af Satlog ApS, med mindre andet er aftalt.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

Satlog ApS kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. Satlog ApS opfordrer derfor kunden til at tage kopi / backup af samtlige data. I det omfang Satlog ApS måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, bod, installationsomkostninger, osv.

Oppetiden på systemet er typisk 99% eller højere, men Satlog ApS kan ikke garantere nogen oppetid på online systemet.

Satlog ApS kan ikke gøres ansvarlig for høje teleafgifter som følge af brugen af vores produkter. Kunden er ansvarlig for at holde øje med forbruget og krav om erstatning kan ikke videreføres til Satlog ApS.

7. Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Satlog ApS inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Satlog ApS udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

8. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Satlog ApS, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er kr.250 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

9. Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til Satlog ApS skal være forsvarligt indpakket.

Satlog ApS anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Satlog Aps. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

10. Opsigelse

Der faktureres for løbende 12 måneder af gangen. I denne periode er abonnementet uopsigeligt. Ved opsigelse af abonnementet skal der fremsendes en e-mail til adressen: info@satlog.dk med "Opsigelse" i emnefeltet og følgende oplysninger:

  • Kundenummer
  • Kunde referance
  • Ønskes én eller flere abonnementer opsagt

En opsigelse skal være os ihænde mindst 1 måned før udløb af den aktuelle periode. Ellers faktureres for en ny periode. Udløbsdatoen kan ses på Konto-fanen på sporingssiden eller på tidligere faktura/ordrebekræftelse. Du skal have en bekræftelse fra os på modtagelse af opsigelsen for at være sikker på den er modtaget af os.

Satlog ApS forbeholder sig ret til at opsige abonnementer frem til 3 måneder før en fornyelse.